نمایشگاه ایران فارما

دوشنبه 1 مهر 1398

سرور گرامی
احتراماً بدينوسيله از جنابعالي دعوت به عمل مي آيد از غرفه اين شركت در  پنجمین نمایشگاه  بين المللي دارو و صنایع وابسته ایران فارما بازديد فرماييد.

تهران - مصلی  امام خمینی (ره) - بخش تجهیزات و بسته بندی
غرفه :  C167 , C168 ,C171 , C172  از تاريخ 2 لغايت 4 مهرماه 98
ساعت بازديد: 9 تا 18   

 

ثبت نظر

کد امنیتی