فرم نظر سنجی از مشتریان

مشتری گرامی :

چنانچه دقایقی از وقت خود را به پاسخگویی و تکمیل این فرم اختصاص دهید موجب نهایت امتنان خواهد بود. بی تردید نظرات شما باعث بهبود کیفیت ارائه خدمات ما و افزایش رضایتمندی کارفرمای محترم شرکت خواهد بود .

نام مشتری
نام پروژه
شماره قرارداد

سایر نظرات و پیشنهادات مشتری :

ایمیل :

کد امنیتی :

کد امنیتی