حضور حرفه ای در نمایشگاه ایران فارما

حضور حرفه ای در نمایشگاه ایران فارما

پنج شنبه 2 آبان 1398

شرکت کیان مهر چهارمین حضور خود در نمایشگاه بین المللی ایران فارما را در کنار شرکت های بزرگ داروسازی کشور تجربه کرد و حضور پرنگی در این نمایشگاه داشت.

ادامه اخبار
نمایشگاه ایران فارما

نمایشگاه ایران فارما

دوشنبه 1 مهر 1398

حضور مجتمع در پنجمین نمایشگاه ایران فارما

ادامه اخبار