خانه بهداشت شایسته تقدیر کشوری

خانه بهداشت شایسته تقدیر کشوری

سه شنبه 19 اسفند 1399

تبریک به سرکار خانم جعفری مسئول HSE شرکت چاپ و بسته بندی شرکت کیان مهر به خاطر انتخاب خانه بهداشت شرکت باریج اسانس به عنوان خانه بهداشت شایسته تقدیر کشوری

ادامه اخبار
بانوی شایسته کارآفرین کشور

بانوی شایسته کارآفرین کشور

سه شنبه 19 اسفند 1399

تقدیر از سرکار خانم مهندس لاله حجازی رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر و مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان بانوی شایسته کارآفرین کشور در سیزدهمین دوره جش ...

ادامه اخبار
انتخاب کارفرمای سلامت محور ملی کشور

انتخاب کارفرمای سلامت محور ملی کشور

سه شنبه 19 اسفند 1399

انتخاب سرکار خانم مهندس لاله حجازی رئیس هیئت مدیره شرکت چاپ و بسته بندی کیان مهر و مدیر عامل شرکت داروسازی باریج اسانس به عنوان کارفرمای سلامت محور ملی

ادامه اخبار
حضور حرفه ای در نمایشگاه ایران فارما

حضور حرفه ای در نمایشگاه ایران فارما

پنج شنبه 2 آبان 1398

شرکت کیان مهر چهارمین حضور خود در نمایشگاه بین المللی ایران فارما را در کنار شرکت های بزرگ داروسازی کشور تجربه کرد و حضور پرنگی در این نمایشگاه داشت.

ادامه اخبار
نمایشگاه ایران فارما

نمایشگاه ایران فارما

دوشنبه 1 مهر 1398

حضور مجتمع در پنجمین نمایشگاه ایران فارما

ادامه اخبار