مهندسی بسته بندی

 

 

 

طراحی هوشمندانه و جذاب بسته‌بندی‌ها نقش مهمی در بازار رقابتی امروز دارد و این تنها آغاز فرآیند ابداع در بسته‌بندی است. این مجموعه، ارزش افزوده‌ی بیشتری را با قابلیت‌های به‌روز و توانایی‌های متخصصان مجرب و با ارائه راهکارهای خلاقانه به سمت مشتریان سوق می‌دهد. تیم مهندسیِ محصول کیان‌مهر کلیه‌ی ریسک‌های موجود در طی چرخه‌ی تولید را با تحلیل ریسک‌های ساختاری و طراحی جعبه و درنظرگرفتن تمامی مراحل تولید، توزیع و مصرف به حداقل می رساند.

مهندسی بسته بندی

 

واحد تحقیق و توسعه مجتمع چاپ و بسته بندی کیان مهر